مهمان عجیب و پوست کلفت عصر جدید!

وقوع بلایای طبیعی مانند سیل اخیر، گرانی کالاهای اساسی و کالاهای مصرفی که طی ماه‌های اخیر زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، سوژه کارتونی از علی قناعت در «نیش‌خط» شد.

مهمان عجیب و پوست کلفت «عصر جدید»!