ماجرای کیت های قاچاق در آزمایشگاه ها

ماجرای کیت های قاچاق در آزمایشگاه ها

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، با اشاره به افزایش هزینه های مواد مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی، گفت: افزایش هزینه ها باعث شده برخی آزمایشگاه ها از روش های جدید در انجام تست ها صرف نظر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی برومند، روز سه شنبه در نشست خبری روز آزمایشگاهیان (۳۰ فروردین)، به تشریح وضعیت آزمایشگاه‌های پاتولوژی در کشور پرداخت و افزود: آزمایشگاه یک سازمان کاملاً منحصر به فرد در حیطه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی با اشاره به ساختار تخصصی آزمایشگاه، گفت: آزمایشگاه از معدود سازمان‌های چند تخصصی است و از همین رو، انتظار می‌رود نگاه تخصصی به آزمایشگاه داشت.

برومند در ادامه به وضعیت آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: ما با بیماری مزمن در حیطه آزمایشگاه‌های بالینی مواجه هستیم و علت آن نیز، عدم نگاه تخصصی و کم دیده شدن آزمایشگاه‌ها در روند ارتقای نظام سلامت کشور است.

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، با عنوان این مطلب که آزمایشگاه‌های بالینی کشور وضعیت خوبی ندارند، گفت: به رغم اینکه در سال‌های اخیر و به دنبال اجرای طرح تحول سلامت، وضعیت آزمایشگاه‌ها تا حدودی تغییر کرد و بهبود یافت، اما مسئله اصلی و معضلی که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند، تعرفه است.

وی ادامه داد: با تقسیم بندی تعرفه به دو جز فنی و حرفه‌ای، وضعیت آزمایشگاه‌ها تغییر کرد اما متأسفانه جز فنی که شامل هزینه تمام شده است، خیلی مورد توجه قرار نگرفت و مشورت‌های انجمن‌ها نیز مد نظر قرار نگرفت.

برومند افزود: مشکل ما این است که هزینه تمام شده در آزمایشگاه هنور مورد قبول وزارت بهداشت و بیمه‌ها نیست. البته در چند ماه اخیر، این موضوع در وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه و اداره تجهیزات پزشکی وزارتخانه، اندکی مورد توجه قرار گرفته و تعامل خوبی با انجمن داشته‌اند.

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، با انتقاد از دیده نشدن افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های مصرفی آزمایشگاه‌ها در سال گذشته، گفت: سال گذشته قول دادند از شهریور، تعرفه فنی مورد تجدید نظر قرار بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: البته برای سال ۹۸ قبول کرده‌اند که تعرفه فنی آزمایشگاه ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها، کافی نیست.

برومند با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید مواد و تجهیزات مصرفی آزمایشگاه‌ها، گفت: متأسفانه شرکت‌های تجهیزات پزشکی، با لحاظ کردن هزینه‌های جانبی، باعث می‌شوند که اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی ملموس نباشد و باعث شود با قیمت بیشتری، مواد و تجهیزات مصرفی را در اختیار آزمایشگاه‌ها قرار دهند.

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، بر ضرورت بازنگری تعرفه فنی آزمایشگاه در طول سال تاکید کرد و افزود: افزایش هزینه‌ها باعث می‌شود که مجبور شویم بیش از یکبار در سال، تعرفه فنی مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا، آزمایشگاه وابسته به ارز بوده و نمی‌توان آثار نوسانات ارزی در افزایش هزینه‌های آزمایشگاه را نادیده گرفت.

وی با عنوان این مطلب که سال گذشته برای آزمایشگاه‌ها به سختی گذشت، گفت: البته آزمایشگاه‌ها همراهی خوبی با نظام سلامت داشته‌اند، به طوری که با مدیریت بهره برداری، در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از حجم خدمات و تست‌های آزمایشگاهی که لازم نبود، کاهش پیدا کرد.

برومند با اشاره به اختصاص ارز دولتی برای خرید مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها، افزود: اگر اختصاص ارز دولتی برای مواد و تجهیزات مصرفی حذف شود، آزمایشگاه‌های دولتی از ادامه فعالیت ساقط خواهند شد. البته لازم است بدانیم که تهیه تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه‌های آزمایشگاه‌ها شامل ارز دولتی نمی‌شود و همین مسئله باعث شده قطعه‌ای که تا سال گذشته ۹ میلیون قیمت داشت، به مرز ۳۶ میلیون تومان برسد.

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، در ارتباط با وجود کیت‌های قاچاق در آزمایشگاه‌ها، گفت: متأسفانه سیستم نظارتی در کشور ضعیف است و این شامل وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی می‌شود که در این امر دخیل هستند.

وی با عنوان این مطلب که کیت قاچاق هم می‌آید، افزود: کیت قاچاق هم وارد می‌شود و هم استفاده می شو، اما به راحتی قابل ردیابی و جلوگیری از ورود آنها نیستیم. البته با توجه به سختگیری اداره کل تجهیزات پزشکی در استفاده از مواد و تجهیزات مصرفی آزمایشگاه‌ها، این موضوع در بخش دولتی کنترل شده است.