آبگیری دریاچه رفسنجان و حضور پرندگان مهاجر

نمایش بیشتر

کرمان - دریاچه آرتمیا در رفسنجان در پی بارندگی های اخیر آبگیری و به مکانی برای حضور پرندگان مهاجر تبدیل شده است.

دریافت 29 MB

به گزارش خبرنگار مهر ، در پی بارندگی‌های اخیر در شهرستان رفسنجان دریاچه آب شور آرتمیا آبگیری شده است.