طرح حمایت از اقتصادملی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا اعلام وصول شد

طرح حمایت ازاقتصادملی درمقابل اقدامات خصمانه آمریکا اعلام وصول شد

طرح حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.