قدر دانی سفارت فرانسه در تهران از ابراز همدردی ظریف با حادثه اتش‌سوزی کلیسای نوتردام

سفارت فرانسه در تهران در پیامی تویییتری از ابراز همدردی ظریف و ایرانیان در پی حادثه اتش‌سوزی کلیسای نوتردام قدردانی کرد.

سفارت فرانسه در تهران در پیامی تویییتری از ابراز همدردی ظریف و ایرانیان در پی حادثه اتش‌سوزی کلیسای نوتردام قدردانی کرد.

سفارت فرانسه در تهران از ابراز همدردی ظریف در پی حادثه اتش‌سوزی کلیسای نوتردام قدردانی کرد به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، سفارت فرانسه در تهران از ابراز همدردی ظریف و ایرانیان در پی حادثه اتش‌سوزی کلیسای نوتردام قدردانی کرد و نوشت: نوتردام متعلق به میراث بشری و همه کسانی است که دوستدار آن هستند.