دعوت سید حسن نصرالله برای کمک به سیل‌زدگان

سید حسن نصرالله طی پیامی مردم کشور خود را برای کمک به سیل زدگان ایرانی دعوت کرد. در همین راستا جوانان لبنانی در تلاش برای جمع نمودن کمک های مردمی هستند.

نمایش بیشتر

خبرگزاری مهر: سید حسن نصرالله طی پیامی مردم کشور خود را برای کمک به سیل زدگان ایرانی دعوت کرد. در همین راستا جوانان لبنانی در تلاش برای جمع نمودن کمک های مردمی هستند.