افسر پلیس راهور در حال جمع‌آوری شیشه خورده

افسر متعهد پلیس راهور در چهارراه ارتش در حال جمع آوری شیشه خورده های ریخته شده در سطح خیابان.

نمایش بیشتر

برترین‌ها: افسر متعهد پلیس راهور در چهارراه ارتش در حال جمع آوری شیشه خورده های ریخته شده در سطح خیابان.