حکم شرعی ریختن زباله در رودخانه

به گزارش مشرق، صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی آلوده کردن منابع آبی نوشت:

سوال: با توجه به اهمیت کیفیت آب در سلامت جامعه، بعضی اشخاص (حقیقی و حقوقی) پساب فاضلاب و پسماند های خود را در آبهایسطحی (اعم از رودخانه، تالاب، دریاچه و …) رها می کنند، که در بعضی از موارد برای بهره برداران و ساکنین اطراف منابع مذکور منجر به ضرر می شود. حکم شرعی این اقدام چیست؟

پاسخ: آلوده سازی آب شرب در صورتی که موجب اضرار به غیر و تعدی به حقوق آنان باشد حرام است، و باید از آن اجتناب شود دولت اسلامی نیز موظف است در جهت تأمین سلامت و امنیت مردم اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.