جشنواره آب‌پاشی در چین با آرزوی ثروت و سلامتی

یک اقلیت قومی در چین جشن آب را در استان یون‌نان در جنوب غربی این کشور برگزار کردند و صدها نفر را به این استان کشاندند.

یورونیوز: یک اقلیت قومی در چین جشن آب را در استان یون‌نان در جنوب غربی این کشور برگزار کردند و صدها نفر را به این استان کشاندند.

برگزاری جشن‌های سه روزه در بخشی از این استان نشانه آغاز سال نو اقلیت «دائی» در چین است.

جشنواره آب پاشی در چین با آرزوی ثروت و سلامتی