وزارت خارجه: آمارشهدای فاجعه حِله به این زودی اعلام نمیشود/آزمایش DNA در ایران

هر آماری که درباره شهدا اعلام می شود، واقعی و قطعی نیست، مگر اینکه در روزهای آینده و با آزمایش های دقیق مشخص شود.

معاون کنسولی وزیر امور خارجه، با بیان اینکه برخی پیکرهای شهدای فاجعه تروریستی حله برای شناسایی به آزمایش DNA نیاز دارند، تاکید کرد: فکر نمی کنم به زودی آمار دقیقی از شهدای ایرانی اعلام شود.

حسن قشقاوی در گفتگو با  مهر، درباره آخرین آمار شهدای ایرانی انفجار تروریستی روز گذشته در حِله عراق اظهارداشت: هیچ خبر جدیدی درباره آمار شهدا نداریم، جز خبرهایی که دیروز اعلام شد.

وی با بیان اینکه بخشی از شهدا برای شناسایی نیاز به آزمایش DNA دارند، تصریح کرد: مجروحین حادثه در حال انتقال به ایران هستند و در حال برنامه ریزی هستیم تا به تدریج پیکر شهدا نیز به کشورمان منتقل شود تا پس از شناسایی مشخص شود چه تعداد ایرانی، عراقی، پاکستانی و افغانستانی در بین شهدا وجود دارد.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: به احتمال قوی این طور عمل خواهد شد که همه پیکرها به ایران منتقل می شود و هویت و ملیت آنها در داخل و با آزمایش معلوم خواهد شد.

قشقاوی با تاکید بر اینکه دستگاه های مرتبط مشغول انجام کار هستند، تاکید کرد: هر آماری که درباره شهدا اعلام می شود، واقعی و قطعی نیست، مگر اینکه در روزهای آینده و با آزمایش های دقیق مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شدت سوختگی اجساد شهدا فکر نمی کنم به زودی آمار دقیقی از شهدای ایرانی اعلام شود و هیچ آماری نیز در حال حاضر وجود خارجی ندارد.

گزارش مشکل
شهداآمار