موضع‌گیری دولت نسبت به لغو یک سخنرانی فرافکنی در برابر موضوعات اولویت‌دار کشور است

معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی موضع گیری دولت نسبت به لغو یک سخنرانی را فرافکنی در برابر موضوعات اولویت‌دار دانست و گفت: دولت به جای اینکه توان وزرای کابینه را درگیر یک موضوع دست چندمی کند باید به مردم گزارش عملکرد ارائه دهد.

خبرگزاری فارس: موضع‌گیری دولت نسبت به لغو یک سخنرانی فرافکنی در برابر موضوعات اولویت‌دار کشور است
خبرگزاری فارس: موضع‌گیری دولت نسبت به لغو یک سخنرانی فرافکنی در برابر موضوعات اولویت‌دار کشور است

معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی موضع گیری دولت نسبت به لغو یک سخنرانی را فرافکنی در برابر موضوعات اولویت‌دار دانست و گفت: دولت به جای اینکه توان وزرای کابینه را درگیر یک موضوع دست چندمی کند باید به مردم گزارش عملکرد ارائه دهد.

سیدسجاد ریحانی معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه

خبرگزاری فارس

، با بیان اینکه با گذشت بیش از 3 سال از عمر دولت هنوز فرافکنی‌هایی در برخی موضوعات وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد دولت دو دسته مباحث را در موضوعات اولویت‌دار خود قرار داده است، یک دسته از مباحث که تلاش می‌شود در یک فضای سایه و به صورت محرمانه دنبال شود و دسته دوم موضوعاتی هستند که تلاش می‌شود از آنها برای فرافکنی و فراموش شدن دسته اول استفاده شود.

وی افزود: در دسته اول موضوعات مهمی مانند قراردادهای برجام، FATF و IPC قرار می‌گیرد که مدت‌ها می‌گفتند این مسائل محرمانه است و حتی آن را در اختیار نخبگان جامعه که دغدغه کمک به کشور را دارند هم قرار نمی‌دادند و دولت تلاش می‌کرد این مسائل را در سایه پیش ببرد و دسته دوم موضوعاتی مانند لغو یک سخنرانی دست چندمی است که از آن برای فرافکنی استفاده می‌شود تا موضوعات مهم دسته اول فراموش شود. 

ریحانی گفت: سخنرانی فردی به علتی کنسل شده و البته این مسئله باید بررسی شود ولی اینکه بلافاصله موضع‌گیری‌های سنگینی حتی از سوی شخص اول دولت انجام می‌شود جای سؤال دارد، موضع‌گیری‌های رسمی دولت نسبت به مسائل دست چندمی انجام می‌شود ولی موضوعات مهمی مانند بحث اشتغال، صنعت، اقتصاد، برداشته شدن تحریم وحتی آلودگی هوا که مردم از دولت انتظار پاسخگویی دارند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه دولت منتقدان را به بیسواد بودن متهم کرده بود، گفت: دیگر فضای بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای تمام شده و زمان گزارش دادن به مردم فرا رسیده است، مردم می‌خواهند به دولت نمره بدهند، بنابراین حالا زمان فرافکنی نیست و دولت باید برای گرفتن کارنامه از مردم گزارش‌های خود را ارائه دهد.

ریحانی اظهار داشت: دولت به جای اینکه توان 3 وزیر کشور را درگیر یک موضوع دست چندمی مانند لغو سخنرانی کند باید به موضوعات مهمتری بپردازد. ولی تصورم این است که حتی موضع‌گیری مسئولان دولت نسبت به لغو سخنرانی به خاطر خود این مسئله نیست بلکه به این دلیل است که ارائه گزارش به مردم فراموش شود. در حالی که دولت باید بر اساس شاخص‌هایی که خودشان مطرح می‌کردند مانند شاخص جیب مردم به ملت گزارش دهد.

انتهای پیام/

گزارش مشکل
دستهسخنرانیفرافکنی