واژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریار

ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته تصادف شدید پراید با پژو ۲۰۶ در سه راه شهریار باعث واژگونی هر دو خودرو شد اما خوشبختانه به رانندگان و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه آسیبی نرسید.

پایگاه خبری آتش نشانی 125: ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته تصادف شدید پراید با پژو ۲۰۶ در سه راه شهریار باعث واژگونی هر دو خودرو شد اما خوشبختانه به رانندگان و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه آسیبی نرسید.

علت وقوع این حادثه رانندگی از سوی پلیس راهور در دست بررسی است.

واژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریارواژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریارواژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریارواژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریارواژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریارواژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریارواژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریارواژگونی پراید و ۲۰۶ در جاده شهریار