تصاویر اولیه از برخورد دو قطار در شاهرود

سرپرست سازمان امداد ونجات هلال احمر گفت: برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خوان تاکنون 5 کشته و 11 زخمی برجا گذاشته است.

خبرآنلاین: سرپرست سازمان امداد ونجات هلال احمر گفت: برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خوان تاکنون 5 کشته و 11 زخمی برجا گذاشته است.

تصاویر اولیه از برخورد دو قطار در شاهرود
تصاویر اولیه از برخورد دو قطار در شاهرود
تصاویر اولیه از برخورد دو قطار در شاهرود
تصاویر اولیه از برخورد دو قطار در شاهرود
تصاویر اولیه از برخورد دو قطار در شاهرود
تصاویر اولیه از برخورد دو قطار در شاهرود
گزارش مشکل
قطاراحمر