اینفوگرافیک | ۲۱ هزار ساختمان پرخطر در پایتخت

طبق آمار ۲۱ هزار ساختمان پرخطر در تهران وجود دارد که از این میان ۲۴۳ ساختمان وضع نامناسب و خطرناکی دارند. همچنین ۹۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران وجود دارد که از این تعداد ۲۰۰ ساختمان در معابری هستند که امکان ورود ماشین‌های سنگین آتش‌ نشانی به آن‌ها وجود ندارد.

در اینفوگرافیک زیر وضعیت ساختمان های پر خطر پایتخت و میانگین عمر مفید آن‌ها را می‌بینید.

اینفوگرافیک | ۲۱ هزار ساختمان پرخطر در پایتخت