فرانسوی‌ها کمتر از تمام ملت‌های اروپایی کار می‌کنند/ اتریشی‌ها پرکارتر شده‌اند

ایلنا: متوسط ساعت کاری تمام‌وقت و پاره وقت اروپایی‌ها تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد.

فرانسوی‌ها کمتر از تمام ملت‌های اروپایی کار می‌کنند/ اتریشی‌ها پرکارتر شده‌اند

متوسط ساعت کاری تمام‌وقت و پاره وقت اروپایی‌ها تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد که متوسط ساعت کاری تمام وقت در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۳۸ ساعت و متوسط ساعت کاری پاره‌‌وقت در همین مدت معادل ۲۰ ساعت کار در هفته بوده است.

بیشترین ساعت کار هفتگی تمام وقت در این دوره مربوط به اسلوونی، کرواسی، مجارستان، جمهوری چک و اتریش با ۴۰ ساعت کار در هفته بوده است.

کمترین میزان کار تمام وقت میز مربوط به فرانسوی‌ها با ۳۵ ساعت کار در هفته بوده است و پس از این کشور، بلژیک و لیتوانی با حدود ۳۷ ساعت کار در هفته قرار دارند.

از طرف دیگر میزان کار پاره‌‌‌وقت در کشورهای مختلف اروپایی با یکدیگر متفاوت بوده است. بیشترین متوسط کار پاره‌‌‌وقت در کشورهای کرواسی، مجارستان، اسلواکی، ایتالیا و فرانسه با ۲۳ ساعت و کمترین ساعت کاری در دانمارک با ۱۳ ساعت کار در هفته به ثبت رسیده است.

این میزان کاری شامل روزهای تعطیل، مرخصی‌های درمانی و تعطیلی‌های مخصوص هر شرکت نیز می‌شود. هم چنین آمار مرتبط با بیشترین و کمترین میزان ساعات کاری تمام وقت و پاره وقت تا پایان سال ۲۰۱۶ در منطقه یورو مشابه آمار اتحادیه اروپا است.