اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در کیش

رئیس بیمارستان فوق تخصصی کیش گفت: اعضای بدن مرد ۲۹ ساله مرگ مغزی در کیش با رضایت خانواده اش برای اهدا به بیماران نیازمند اهدا شد.

خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان فوق تخصصی کیش گفت: اعضای بدن مرد ۲۹ ساله مرگ مغزی در کیش با رضایت خانواده اش برای اهدا به بیماران نیازمند اهدا شد.

نادعلی نژاد سرپرست بیمارستان بین المللی کیش گفت: این فرد بر اثر تصادف با خودرو در جزیره دچار ضایعه مغزی شد و پس از مراجعه به بیمارستان علیرغم تلاش پزشکان به دلیل شدت ضایعه دچار مرگ مغزی شد.

وی گفت: با موافقت خانواده و بررسی کمیسیون پزشکی بیمارستان دو کلیه و کبد محمد یوسف نژاد برای اهدا به بیماران نیازمند جداسازی و به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

این عمل جراحی و جدا سازی عضو اولین عمل اهدای عضو در بیمارستان کیش در سال ۹۸ بود.