این 5 استان،در فروردین 39سال پیش دچار سیل شدند

روزنامه کیهان 11فروردین 1359 نشان می دهد در نوروز آن سال در استانهای لرستان،کرمانشاه،کردستان،چهارمحال بختیاری و کرمان ، خسارات و تلفاتی بخاطر وقوع سیل به وجود آمده بود.

این 5 استان،در فروردین 39سال پیش دچار سیل شدند