موافقت مجلس با لایحه موافقتنامه تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و ژاپن

نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن موافقت کردند.

موافقت مجلس با لایحه موافقتنامه تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و ژاپن
موافقت مجلس با لایحه موافقتنامه تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و ژاپن

نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دو کشور مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده است که نمایندگان با 138 رأی موافق، ‌3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع آن را به تصویب رسانده و اجازه مبادله اسناد آن را صادر کردند.

بر اساس تبصره ماده واحده این لایحه، در اجرای لایحه مذکور رعایت قوانین قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

مجلس در هفته اخیر 16 موافقتنامه اقتصادی با کشورهای مختلف را به تصویب رساند که لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن آخرین لایحه‌ای بود که در این رابطه در مجلس بررسی شد.

انتهای پیام