اذعان به پختگی سیاسی ایران در برخورد با مسائل از سوی روسای مجالس اتحادیه بین‌المجالس

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی روسای مجالس اتحادیه بین المجالس جهانی از کارشکنی آمریکا در ارسال کمک‌ها به سیل‌زدگان ایرانی، گفت: روسای مجالس اعلام کردند برای ارسال این کمک‌ها از طرق مختلف همکاری خواهند کرد.

لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی روسای مجالس اتحادیه بین المجالس جهانی از کارشکنی آمریکا در ارسال کمک‌ها به سیل‌زدگان ایرانی، گفت: روسای مجالس اعلام کردند برای ارسال این کمک‌ها از طرق مختلف همکاری خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از  سفر ۳ روزه به قطر گفت: سفر قطر سفر فشرده ای بود که به منظور حضور در بین المجالس جهانی انجام شد و بحث های مهمی راجع به ساختارها به خصوص در حوزه آموزش، پایداری امنیت و نظام های قانونی انجام شد.

مذاکره در حوزه توسعه روابط اقتصادی با روسای مجالس ۱۳ کشور در حاشیه اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی

رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: کمیته هایی که در این دوره از اجلاس بین المجالس جهانی حضور داشتند گزارش هایی ارائه کردند و فرصتی دست داد تا با روسای مجالس کشورهای مختلف درباره همکاری های اقتصادی صحبت شود که موضوعات آن بر حسب موقعیت کشورها و درگیری هایی که در حوزه منطقه ای و امنیتی داشتند، متفاوت بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حاشیه برگزاری این اجلاس با ۱۳ رئیس مجلس مذاکره شد، اظهار داشت: کشورهای آسیایی و عربی غالبا به ضرورت گسترش همکاری با یکدیگر در حوزه توسعه روابط اقتصادی و مسائل مهم اذعان داشتند.

تقبیح رفتار آمریکایی‌ها درباره دخالت آنها در امور داخلی کشورها از سوی روسای مجالس

لاریجانی در ادامه در خصوص برخی حوادث در حوزه روابط دوجانبه، عنوان کرد: روسای مجالس روی  نوع دخالت هایی که در کشورها از سوی برخی کشورهای دیگر صورت می گرفت طبعا حساسیت هایی داشتند و نگاه اکثر قریب به اتفاق روسای مجالس در این کنفرانس تقبیح رفتاری است که آمریکایی ها چه در بخش جولان و چه فلسطین و قدس شریف داشتند و همچنین نسبت به هیاهوی مجدد نتانیاهو در حوزه کرانه باختری که به خاطر انتخابات رژیم اشغالگر قدس است، واکنش نشان دادند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: همچنین روسای مجالس کشورها درباره مسائل مربوط به هسته ای ایران نیز حساسیت نشان  دادند و گفتند رفتار ایران از پختگی سیاسی برخوردار بوده و  در مجموع این جمع بندی را داشتند که ایران در شرایط مختلف با همه مسائلی که اتفاق افتاد، بسیار متین عمل کرده است.

ابراز نارضایتی روسای مجالس بین المجالس جهانی از اقدام آمریکا برای نرسیدن کمک‌های جهانی به سیل‌زدگان ایرانی

وی افزود: همچنین کشورهای حاضر در این اجلاس، در مسأله سیل با ایرانیان ابراز همدردی کرده و از رفتار آمریکایی ها نیز در این حوزه ابراز نارضایتی کرده و اعلام داشتند که کمک ها را از طرق مختلف برای ایران ارسال می کنند. بنابراین بخشی از بحث های ما با کشورهای مختلف اعم از همسایگان مثل ترکیه و پاکستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه از این جنس صحبت ها بود و درباره موضوعات منطقه ای نیز صحبت شد همچنین بخش وقت گیری نیز درباره مسائل قطر بود که درباره موضوعات مختلف با آنها رایزنی داریم و در این حوزه بحث های مفصلی با امیر قطر به ویژه در حوزه اقتصادی، نخست وزیر قطر، رئیس مجلس و وزیر خارجه نیز مبسوط تر گفتگو کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه برخی از نمایندگان در قطر ماندند چرا که اجلاس همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم نتیجه بحث ها مفید واقع شود و نقش آفرینی بهتر و موفق تری در منطقه به خصوص با سروصداهای بلاوجهی که آمریکایی ها به راه انداخته اند، داشته باشیم و  گفتگوهایی که با مسئولان کشورهای مختلف داشته ایم، بتواند موثر باشد.

  • دبیر فاطمه ربی