عکس/ آتش در آسمان در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک آسمان ابری و طوفانی دره گرند کنیون را نشان می‌دهد.

به گفته پتر کوشون، عکاس، او و دوستانش شصت مایل دورتر از جاده اصلی در گرند کنیون چادر زده و چند روزی را در آنجا سپری می‌کنند. او این عکس را زمانی گرفت که ابرهای تیره به همراه رعد و برق این دره پهناور را پوشانده بود.

عکس/ آتش در آسمان در عکس روز نشنال جئوگرافیک