غول چراغ جادو هم شرمنده شد!

به‌وجود آمدن گرانی‌های اخیر در کشور، به خصوص گرانی پیاز، سیب‌زمینی، گوشت و همچنین پراید(!) سوژه کارتونی از علی قناعت در نیش خط شد.

غول چراغ جادو هم شرمنده شد!