رقابت سخت دو مجری برای گرفتن صندلی فردوسی‌پور!

ماجرای حذف عادل فردوسی‌پور از تلویزیون از یک سو و تلاش‌های اخیر برخی مجری‌ها برای بیشتر دیدن شده در رسانه ملی از سوی دیگر، سوژه طنز «شهرونگ» شد.
رقابت سخت دو مجری برای گرفتن صندلی فردوسی‌پور!