طاووس دروازه قرآن شیراز آتش گرفت

نماد طاووس که در دروازه قرآن شیراز قرار داشت پنجشنبه آتش گرفت. این سازه پیش از عید نوروز جای طاووس قدیمی شیراز نصب شد که از نظر زیبایی مورد نقد قرار گرفته بود.

طاووس جدید دروازه قرآن شیراز طعمه حریق شد.

به گزارش مهر، نماد طاووس که در دروازه قرآن شیراز قرار داشت امشب پنجشنبه آتش گرفت.

این سازه پیش از عید نوروز جای طاووس قدیمی شیراز نصب شد که از نظر زیبایی مورد نقد قرار گرفته بود.

پس از سیل شیراز نیز در فضای مجازی بعضی‌ها نماد جدید طاووس را بد قدم توصیف کرده بودند.

جزئیات حادثه پیرامون علت این حریق متعاقباً اعلام می‌شود.

لینک کوتاه