عکس/ سقوط منبع آب روی پراید

در عکس زیر سقوط منبع آب را بر روی یک دستگاه پراید در حیاط منزل مسکونی در شهر گتاب بابل می بینید. این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

عکس/ سقوط منبع آب روی پراید