طاووس شیراز سوخت

در آخرین ساعات شامگاه پنج‌شنبه، المان طاووس شیراز واقع در دروازه قرآن، دچار حریق شد و بخشی از سر این المان سوخت.

شامگاه پنج‌شنبه، المان طاووس واقع در دروازه قرآن شیراز توسط عده ای به آتش کشیده شد.

در این حادثه بخشی از سر و بدن این المان که به تازگی توسط شهرداری شیراز و با هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیون تومان، بازسازی شده بود، سوخت.

المان طاووس 8 متر طول، 5.5 متر ارتفاع و  2.5 متر عرض دارد.

این المان برای اولین بار اواسط دهه هفتاد در محل کنونی، میدان دروازه قرآن شیراز، نصب شد و در روزهای پایانی سال گذشته، شهرداری شیراز اقدام به اعمال تغییراتی در آن کرد.

المان جدید یک طاووس ایستاده است که بدنش را چمن مصنوعی تشکیل داده حال آن‌که در گذشته این طاووس نشسته بود و بدنش را چمن و گیاهانی سبز، پوشانده بود.

براساس این گزارش، فردی که اقدام به آتش زدن طاووس کرده، توسط پلیس بازداشت شده است.

ایسنا