زغال، باعث مرگ خانواده ۴نفره شد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: قاتل نامرئی، اعضای یک خانواده ۴ نفره را در شهرستان جلفا گرفت.

مهر: رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: قاتل نامرئی، اعضای یک خانواده ۴ نفره را در شهرستان جلفا گرفت.

فرزاد رحمانی گفت: با اطلاع از نبود هوشیاری ۴ نفر از اعضای یک خانواده، داخل چادری در پارک کوهستان جلفا، تیم اورژانس مستقر در پارک، بلافاصله بر بالین آن‌ها حاضر شد.

وی افزود: با توجه به نبود علائم حیاتی در هیچ از اعضای این خانواده ۴ نفره، مشخص شد پدر ۴۵ ساله، مادر ۳۵ ساله و دو پسر ۱۵ و ۱۰ ساله شأن، ساعت‌ها قبل جانشان را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به علت دقیق مرگ این خانواده مسافر افزود: بررسی‌ها نشان می‌داد روشن کردن زغال برای گرم کردن داخل چادر و انتشار گاز کشنده مونوکسید کربن ناشی از احتراق ناقص زغال، علت وقوع این حادثه ناگوار بوده است.