طغیان رودخانه قمرود ـ قم

در پی بارش های دو روزه رودخانه قمرود قم بار دیگر طغیان کرده و حجم آب فراوانی در آن جاری شده است به نحوی که تمامی خیایان های کناری مسیر رودخانه را فراگرفته و در برخی مناطق ارتفاع آب به نزدیک دو متر رسیده است.

طغیان رودخانه قمرود ـ قم

طغیان رودخانه قمرود ـ قم


طغیان رودخانه قمرود ـ قم منبع: ایسنا