طوفان با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت، شرق اصفهان را درهم کوبید

طوفان لحظه ای با سرعت ۱۰۱کیلومتر بر ساعت بعداز ظهر امروز شهرستان اردستان را در نوردید.

رییس اداره هواشناسی اردستان با بیان اینکه این پدیده در شهرستان به دلیل بارش های پراکنده به طوفان شن تبدیل نشد  و سرعت آن از طوفان نایین کمتر بود افزود: این شرایط تا عصر با شدت کمتر ادامه  دارد و شرایط بارش های رگباری و پراکنده را نیز خواهیم داشت.

جواد رمضانپور پیش بینی کرد: فردا وزش باد  در شهرستان  پراکنده  خواهد بود.

منبع: صداوسیما