بلایی که طوفان شن سر مردم نایین آورد

وزش طوفان شن در نائین با سرعت ۱۳۰کیلومتر بر ساعت خسارات مالی فراوانی را به خودروهای اهالی و مسافران این شهر وارد کرد.

ایرنا: وزش طوفان شن در نائین با سرعت ۱۳۰کیلومتر بر ساعت خسارات مالی فراوانی را به خودروهای اهالی و مسافران این شهر وارد کرد.

تمام راه‌های منتهی به این شهرستان توسط پلیس راه مسدود شده و استانداری اصفهان از مسافران نوروزی خواسته از تردد به سمت نائین خودداری کنند. هم اکنون برق بخشی از این شهرستان قطع و به تعدادی از منازل مسکونی آسیب وارد شده است. شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

بلایی که طوفان شن سر مردم نایین آوردبلایی که طوفان شن سر مردم نایین آوردبلایی که طوفان شن سر مردم نایین آوردبلایی که طوفان شن سر مردم نایین آوردبلایی که طوفان شن سر مردم نایین آوردبلایی که طوفان شن سر مردم نایین آوردبلایی که طوفان شن سر مردم نایین آورد