سیلاب در خرم آباد

رودخانه خرم رود پس از بارش های مداوم، صبح دوشنبه طغیان کرد و بخشی از مناطق حاشیه رودخانه زیر آب رفت.

سیلاب در خرم آباد

سیلاب در خرم آباد
سیلاب در خرم آباد تصاویر مربوط به جاری شدن سیلاب در مناطق حاشیه رودخانه و معابر شهرستان خرم آباد است.