تخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراک

مسیل های شهر اراک بر اثر بارندگی های اخیر سیلابی بوده و بخشی از دیواره رودخانه داخل این شهر به علت بارش مداوم و سیلاب، دچار تخریب شده است.

خبرگزاری مهر: مسیل های شهر اراک بر اثر بارندگی های اخیر سیلابی بوده و بخشی از دیواره رودخانه داخل این شهر به علت بارش مداوم و سیلاب، دچار تخریب شده است.

بر اثر بارش‌های چند روز اخیر و همچنین جاری شدن سیلاب در رودخانه شهر اراک، بخشی از دیواره این رودخانه تخریب شد که با حضور نیروهای عملیاتی در محل مذکور، هشدارها و نصب علائم لازم به منظور جلوگیری از سقوط خودروهای عبوری در داخل رودخانه و دیگر حوادث احتمالی ناشی از این رخداد، انجام شد.

تخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراکتخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراکتخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراکتخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراکتخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراکتخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراکتخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراکتخریب بخشی از دیواره رودخانه شهر اراک