شکسته شدن پل عابر پیاده در همدان

در عکس زیر شکسته شدن پل عابر پیاده در جاده تهران- همدان، نرسیده به شهر جورقان را می بینید.

خبرآنلاین: در عکس زیر شکسته شدن پل عابر پیاده در جاده تهران- همدان، نرسیده به شهر جورقان را می بینید.

شکسته شدن پل عابر پیاده در همدان