حجم آب سد اسفراین بیش از 2 برابر شد

رئیس اداره امور منابع آب اسفراین گفت: بارندگی های هفته گذشته در این شهرستان و ورود سیلاب ناشی از آن به سد بیدواز، حجم ذخیره آب سومین سد بزرگ خراسان شمالی را به 10 میلیون متر مکعب و بیش از 2 برابر افزایش داد.

جعفر حجی پور  اظهار داشت: میزان ذخیره آب سد بیدواز تا قبل از بارندگی های سه شنبه و چهارشنبه گذشته تنها 4.5 میلیون متر مکعب بود.

وی افزود: بارش ها تا روز ششم فروردین 750 هزار متر مکعب آب به سد بیدواز سرازیر کرده و میزان ذخیره آب پشت سد را به 5 میلیون و 200 هزار متر مکعب رساند و ادامه بارندگی ها در روزهای هفتم و هشتم فروردین، حجم آب این سد را به 10 میلیون متر مکعب رساند.

حجی پور با بیان اینکه شرایط سد بیدواز و اجرای طرح علاج بخشی بدنه، ظرفیت آبگیری این سد را به 15 میلیون مترمکعب رسانده، افزود: به دلایل فنی و با رویکرد تخلیه رسوب در سد، طی روزهای اخیر بخشی از آب سد در چند نوبت رها شده است.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به خبرنگار ایرنا گفت: میزان بارندگی از 26 اسفند 97 تا 7 فروردین 98 در ایستگاه سرچشمه اسفراین 116.7 میلی متر بوده است.

بنا به اعلام شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، در نیمه نخست سال آبی جاری میزان آب ذخیره شده در سد بیدواز اسفراین ناشی از بارش های پاییز و زمستان 2.5 میلیون متر مکعب بوده است.

سد بیدواز اسفراین به دلیل خشکسالی های پی در پی و کاهش شدید نزولات آسمانی، سال زارعی گذشته آبگیری نشده بود.

بیدواز، سومین سد بزرگ خراسان شمالی است که در شمال شرقی اسفراین قرار دارد از نوع خاکی با هسته رسی است که در سال 83 با هدف تامین آب آشامیدنی و بخش های صنعت و کشاورزی به بهره برداری رسیده است.

این سد از چند سال پیش دچار مشکلات سازه ای در بدنه مخزن شده بود و اکنون عملیات علاج بخشی بر روی آن در حال اجراست.

ظرفیت برنامه ریزی شده اولیه برای سد بیدواز 38 میلیون متر مکعب است که اکنون به دلیل عملیات علاج بخشی در بدنه سد، ظرفیت آبگیری آن 15 میلیون مترمکعب اعلام شده است.

شهرستان 120 هزار نفری اسفراین در 60 کیلومتری جنوب شرقی بجنورد، مرکز خراسان شمالی قرار دارد.

منبع: ایرنا