با دیدن مار در مناطق سیل‌زده چه کار کنیم؟

سیل مارهای سمی را به شهر آق قلا در استان گلستان رسانده است.

ایسنا: سیل مارهای سمی را به شهر آق قلا در استان گلستان رسانده است.

پس از بلایای طبیعی و در حوادثی همچون زلزله و سیل جانوران موذی و البته در مواردی خطرناک از شهرها سر در می آورند. مانند مارهای سمی که سیل آنها را به شهر آق قلا در استان گلستان رسانده است.

در صورت مشاهده مار چه کنیم ؟

هشدار هجوم مارهای سمی به مناطق سیل زده گلستان