سیلاب به زیرگذر نادری در اهواز رسید

سیلاب به زیرگذر نادری در ساحل شرقی رودخانه کارون در کلان شهر اهواز رسید.

سیلاب به زیرگذر نادری در ساحل شرقی رودخانه کارون در کلان شهر اهواز رسید.

ساعتی پیش سیلاب به زیرگذر نادری در ساحل شرقی رودخانه اهواز رسید.

براساس این گزارش، تلاش برای جلوگیری از نفوذ بیشتر آب به شهر ادامه دارد.

منبع: ایلنا