دربی تمام شد کنترل ترافیک در دستان پلیس راهور فاتب

سرهنگ محد رازقی از شهروندان و فوتبال دوستان که در حال خارج شدن از ورزشگاه آزادی و اطراف آن می باشند خواست، با توجه به تابلوها و علائم نصب شده مسیر خود را انتخاب و به هشدارها و تذکرات پلیس توجه کنند.

سرهنگ محد رازقی در خصوص این خبر گفت: بازی دربی امروز به پایان رسید و  علاقه مندان و مراجعه کنندگان به استادیوم آزادی به تدریج از درب های آن مشغول خروج هستند.

وی افزود : با توجه به پیش بینی های صورت گرفته نیروهای پلیس راهور فاتب  بنابر وظایف ذاتی خود در محل های تعیین شده  استقرار و  حضور دارند.

وی افزود: کنترل و هدایت نیروهای عملیاتی پلیس راهور فاتب و رصد ترافیک از این مرکز به صورت هوشمند از ابتدای صبح امروز  تا تخلیه کلیه معابر منتهی به پارکینگ ها و معابر منتهی به استادیوم آزادی در حال انجام است.

وی از شهروندان و فوتبال دوستان که در حال خارج شدن از  ورزشگاه آزادی و اطراف آن می باشند خواست، با توجه به تابلوها و علائم نصب شده مسیر خود را انتخاب و به هشدارها و تذکرات پلیس توجه کنند.

منبع: ایلنا