زاینده رود گل آلود

فرماندار سامان استان چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به گل آلود بودن رودخانه زاینده رود آب شرب مردم با مشکل مواجه شده است‌.

کمال اکبریان هشتم فروردین ماه در سومین نشست مدیریت بحران شهرستان سامان اظهار کرد: باید سریعا برآورد اولیه از میزان خسارت بارش‌های اخیر در شهرستان سامان در حوزه‌های مختلف تهیه و ارائه شود.

وی با اشاره به بارش‌های پیش رو، افزود: دستگاه‌های مربوطه در راستای جلوگیری از خطرات احتمالی باید اقداماتی را انجام دهند.

فرماندار سامان با بیان اینکه همچنان با مشکل آب شرب در روستاها مواجه هستیم، بیان کرد: به دلیل گل‌آلود بودن رودخانه زاینده رود، همچنان آب شرب روستائیان با مشکل مواجه است و باید با تانکر آبرسانی انجام شود که امیدواریم با کمک مردم و صرفه‌جویی‌ آن‌ها با آب ذخیره در مخازن این روزها را سپری کنیم‌.

منبع: ایسنا