خسارات سیل به جاده خرم آباد- پلدختر

خبرگزاری ایرنا؛ تصاویری از خسارات سیل به جاده خرم آباد- پلدختر را منتشر کرد.

خبرگزاری ایرنا؛ تصاویری از خسارات سیل به جاده خرم آباد- پلدختر را منتشر کرد.

خسارات سیل به جاده خرم آباد- پلدختر