شکسته‌ شدن سیل‌بند روستای سادات جعاوله

فرماندار اهواز از شکسته شدن سیل‌بند روستای سادات جعاوله خبر داد.

ایسنا: جمال عالمی نیسی، فرماندار اهواز اظهار کرد: در اثر افزایش دبی آب رودخانه کارون، سیل‌بند روستای سادات جعاوله شکسته شده و آب وارد مزارع کشاورزی شده اما آب به منازل نرسیده است.

فرماندار اهواز عنوان کرد: همچنین آب وارد جاده روستای سید یدی شده که در حال تلاش هستیم تا ارتباط جاده این روستا با مسیر بامدژ برقرار شود.

عالمی نیسی بیان کرد: همچنین در حال تأمین امکانات هستیم تا عملیات ترمیم سیل‌بند را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی ورود ۲۲۰۰ مترمکعبی بر ثانیه آب به رودخانه کارون احتمال خطر در روستاهای حاشیه رودخانه در مقطع اهواز وجود دارد که در تلاش هستیم این مناطق استحکام‌بخشی شوند.