خاص‌ترین تصاویر سیل سمج نوروز ۹۸

بعد از جاری شدن سیل و صدمه زدن به جان و مال مردم، تنها چیزی که از آن به جای می ماند، ویرانی و خرابی است.

برترین‌ها: بعد از جاری شدن سیل و صدمه زدن به جان و مال مردم، تنها چیزی که از آن به جای می ماند، ویرانی و خرابی است. تصاویری که در ادامه مشاهده می نمایید تنها بخش بسیار کوچکی از ویرانی های سیل است.

تصاویری از تلفات سیل

تیر چراغ برق در شیراز جای بعضی دانه درشت ها آب رفت

تصاویری از تلفات سیل

در گمیشان مردم با کیسه های شن خودشان بحران را مدیریت کردند

تصاویری از تلفات سیل

تانک ارتش هم آب رفت

تصاویری از تلفات سیل

مرغ ها تلف شدند، آدم ها هم

تصاویری از تلفات سیل

برف دست از سر کالپوش برنمی دارد

خاص‌ترین تصاویر سیل سمج نوروز ۹۸

در آق قلا و مردی که اسب شد