سد گلستان مشهد سرریز شد

ساعتی پیش دریچه‌های سد گلستان مشهد بازگشایی شد.

ساعتی پیش دریچه‌های بند گلستان مشهد بازگشایی شد.

دلیل باز کردن دریچه‌های سد را طغیان رودخانه‌ها در بالا دست اعلام کرده‌اند تا طراز آب ورودی و خروجی سد هماهنگ شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، آب خروجی از دریچه‌ها از محل کال چهل بازه مشهد می‌گذرد و شهروندان و گردشگران از تردد در مسیر کال چهل بازه خودداری کنند.