عکس/ آب‌گرفتگی شدید در اطراف ورزشگاه نقش جهان

در آستانه دیدار ذوب آهن و سپاهان اطراف ورزشگاه نقش جهان دچار آب گرفتگی شدید شده است.