دروازه قرآن شیراز تا اطلاع ثانوی مسدود است

رییس پلیس راهور فارس گفت: دروازه قرآن شیراز تا اطلاع ثانوی مسدود است و وررود و خروج به شهر شیراز از کمربندی جوادیه خواهد بود.

خبرگزاری مهر: رییس پلیس راهور فارس گفت: دروازه قرآن شیراز تا اطلاع ثانوی مسدود است و وررود و خروج به شهر شیراز از کمربندی جوادیه خواهد بود.

دروازه قرآن شیرازتا اطلاع ثانوی مسدود است

سرهنگ مصطفی عباسی در این رابطه به خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر وضعیت تردد در سایر معابر شهر شیراز جریان دارد و مشکل خاصی نیست اما شهروندان از تردد غیرضروری اجتناب کنند.

وی با اشاره به اینکه در پی وقوع سیل و شدت بارندگی، کلیه مسیرهای زیرگذر و کنارگذر شیراز مسدود و مسیر جایگزین پیش‌بینی‌شده، افزود:

دروازه قرآن نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است و وررود و خروج به شهر شیراز از کمربندی جوادیه خواهد بود.

وی اظهار کرد: کلیه انشعاباتی که به میدان ابوالکلام، چهل مقام و تقاطع دلگشا منتهی می‌شود نیز مسدود است و پلیس راهور اجازه تردد نمی‌دهد.