سیلاب به نزدیکی آرامگاه کورش رسید

سیلاب در رودخانه نزدیک آرامگاه کورش در حال حرکت است.

خبرگزاری مهر: سیلاب در رودخانه نزدیک آرامگاه کورش در حال حرکت است.

مسوول میراث فرهنگی شهرستان پاسارگاد و مدیر داخلی مجموعه جهانی پاسارگاد گفت: پشت آرامگاه کورش رودخانه‌ای وجود دارد که اکنون مملو از سیلاب است.

محمد نصیری بیان کرد: سیلاب اکنون وارد مجموعه نشده اما در صورت ادامه بارش‌ها ممکنه وارد شود. وی گفت: با این وجود آمادگی کامل برای کنترل سیلاب وجود دارد.