تصاویری از رانش زمین در سمنان

در تصاویر زیر ترک‌خوردگی‌های ناشی از رانش زمین در مناطقی از روستای حسین آبادکالپوش شهرستان میامی در شرق استان سمنان را می‌بینید.

ایرنا: در تصاویر زیر ترک‌خوردگی‌های ناشی از رانش زمین در مناطقی از روستای حسین آبادکالپوش شهرستان میامی در شرق استان سمنان را می‌بینید.

تصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنانتصاویری از رانش زمین در سمنان