ادارات ایذه سه شنبه تعطیل است

ادارات ایذه در روز سه شنبه 6 فروردین، تعطیل اعلام شدند.

با تصمیم ستاد مدیریت بحران ایذه، تمامی ادارات شهرستان در روز سه شنبه تعطیل اعلام شد. این تصمیم به دلیل حجم بالای بارندگی در این شهرستان اتخاذ شده است.
منبع: ایسنا