دستور شبانه برای تخلیه گمیشان

سرپرست استانداری گلستان از مردم گمیشان و سیمین‌شهر خواست با تخلیه شهر به ۴ پناهگاه در نظر گرفته شده بروند.

غراوی، سرپرست استانداری گلستان گفت:«برای جلوگیری از خطرات احتمالی ساکنان گمیشان، شهر را تخلیه کنند یا در صورت داشتن خانه دو طبقه به طبقه بالا بروند.»

به سبب بارش مداوم باران و سرازیر شدن آب گرگانرود احتمال وقوع سیل در گمیشان زیاد است.

او از شهروندان گمیشانی خواست درصورت داشتن فامیل در سایر مناطق، گمیشان را ترک و به دیگر شهرها بروند.

منبع: خبرآنلاین