اسامی جانباختگان و مصدومان سیل شیراز اعلام شد

اسامی جانباختگان و مصدومان بستری در مراکز درمانی سیلاب امروز شیراز اعلام شد.

خبرگزاری مهر: اسامی جانباختگان و مصدومان بستری در مراکز درمانی سیلاب امروز شیراز اعلام شد. این حادثه تاکنون ۱۸ کشته برجای گذاشته است.

اسامی جانباختگان و مصدومان سیل شیراز اعلام شداسامی جانباختگان و مصدومان سیل شیراز اعلام شداسامی جانباختگان و مصدومان سیل شیراز اعلام شداسامی جانباختگان و مصدومان سیل شیراز اعلام شداسامی جانباختگان و مصدومان سیل شیراز اعلام شد