فهرست اسامی کشته‌شدگان و مجروحان سیل شیراز

اسامی برخی از کشته‌شدگان و مجروحان حادثه سیل امروز شیراز اعلام شد.