جاری شدن سیل در اروندکنار خوزستان

در پی بارندگی‌های اخیر، سیل‌بندهای روستاهای اروندکنار استان خوزستان شکسته شد و روستاهای این منطقه دچار سیل شده‌اند.

برترین ها: در پی بارندگی‌های اخیر، سیل‌بندهای روستاهای اروندکنار استان خوزستان شکسته شد و روستاهای این منطقه دچار سیل شده‌اند. این سیل در اثر مد دریا و ورود آب به رودخانه و طغیان نهرهای روستاها ایجاد شده است. در روستاهای نهر قصر، نهر دایر، ابوچنبه، ابودگل و عریض ۱۸۰ نفر دچار آسیب ناشی از سیل شده‌اند.

جاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستانجاری شدن سیل در اروندکنار خوزستان